יום א', טז’ בניסן תשע”ט
שוק ספרים קח-תן

כל ילד/ה מביא ספר לבית הספר והוא יכול להחליף ספר בעד ספר. או אוספים ספרים ועל כל ספר שמביאה ילדה מקבלת שובר איתו היא יכולה לקנות ספר אחר. מסדרים את הספרים על שולחנות לפי גילאים וכל בת באה ל"קנות" ספר בשובר שקיבלה.