יום א', טז’ בניסן תשע”ט
בעקבות הסדנא באימון של טלי

ישבתי אתמולוסידרתיאת כל התבוסותהקטנות שאספתיבחייכשעמדו מסודרותנגלה ליניצחון גדול -שמואל כהן-