יום א', טז’ בניסן תשע”ט
פעילות ליום המשפחה

נתתי רקע קצר על תחילת הסיפור וקראתי את הפרק "הקלטה שלישית: אצבעות עקומות"ובו מסופר על הרגעים הראשונים שהגיבור מתעורר ואינו זוכר דבר מעברו.ניסינו להיכנס למחשבותיו והרגשותיו של אדם שמאבד את הזיכרון ואינו יודע מי הוא ולאן הוא שייך...דיברנו על כך שהשייכות למשפחה מגדירה אותנו, מעצבת ובונה אותנו, ומהווה מרכיב מרכזי באישיותנו.לאחר מכן הכנו אילן יוחסין מורחב. אילן יוחסין ה'-ו'.docx