יום א', טז’ בניסן תשע”ט
אודות הספר מלכה בירושלים של תמי שם טוב. גם ספר מצעד וגם בנשא ירושלים... אבל לא רק.... לכיתות ד-ה

מלכה רוצה להתחפש ל.... מלכה. אבל לאמא אין זמן ולמרות שהבטיחה בשנה שעברה.... מלכה לא מרוצה ובכעסה היא יוצאת מביתה ופוגשת את בוריס הלו הוא בוריס שץ.... מייסד בצלאל...מלכה בירושלים פעילות בשפה וסרטון על בצלאל