יום א', טז’ בניסן תשע”ט
הכיתה קיבלה משפט פתיחה על דף, וכל תלמידה בתורה כבה משפט המשך, וקיפלה את הדף כך שרק המילה האחרונה במשפט גלויה. הבת הבאה בתור המשיכה את המכתב על פי המילה הגלויה..נוצר סיפור ארוך ומשעשע!

יושבים במעגל הכיתה קיבלה משפט פתיחה על דף, וכל תלמידה בתורה כבה משפט המשך, וקיפלה את הדף כך שרק המילה האחרונה במשפט גלויה. הבת הבאה בתור המשיכה את המכתב על פי המילה הגלויה..נוצר סיפור ארוך ומשעשע!