יום א', טז’ בניסן תשע”ט
לוח קיר מתוק על ספקים מחופשים