יום א', טז’ בניסן תשע”ט
שתי ציפורים במכה - פורים ומצעד הספרים

קראנו את הספרתוך כדי קריאה הדגשתי שבצלאל בנה את המשכן ולא את המקדש אבל הכלים שהיו במשכן (ארון העדות, המנורה, השולחן, הכיור והמזבחות, כמו גם בגדי הכהונה) שמשו אח"כ גם במקדש, התעכבנו גם על האמנויות השונות והדגמנו כל אמנות.לאחר הקריאה הבנות ציירו את "תחפושת חלומותיהן" לו ניתנה להן ההזדמנות כמו למלכה בסיפור.אגב מעניין לציין שבעקבות פעילויות שהתקיימו בבית-הספר בנושא "מוגנות" בנות העלו את עניין הבריחה מהבית והשיחה עם אדם זר,הדגשנו שמדובר בסיפור בלבד שמטרתו להכיר את האקדמיה לאומנות בצלאל ובשום אופן אין לעשות דברים מעין אלה במציאות.לבנות ניתנה גם האפשרות לעיין בכל ספרי המצעד, אך רוב הבנות העדיפו לצייר ואף השתמשו בספרים כדי להעתיק מהם רעיונות כך שהשילוב בין פורים ומצעד הספרים היה מוצלח).