יום א', טז’ בניסן תשע”ט
סיפור חדש , ספר האגדה המתחדש והתנ"ך כחדש תמיד!

מחנכות א' בקשו ממני סיפור הקשור לקבלת החומש . הנושא של הטקס שלהן הוא ו'אהבת לרעך כמוך' וגם מה 'ששנוא עליך אל תעשה לחברך'.התחלתי במדרש היפהפה של הלל, שמאי והנכרי המבקש ללמוד את כל התורה על רגל אחת. הראיתי ברשת את ספר האגדה . השמעתי את המדרש, הראיתי את המדרש מאוייר!! הסברנו איך זה תורם להבנה. לאחר מכן הקראתי את הסיפור 'אני מתגעגעת לאופיר ג' 'של אולנה סניהורנה ודברנו על הקשר בין סיפור והמדרש. המסר היה שדבריהם של הלל ושמאי תקפים להיום ולמצבים שקורים לנו כיום. התייחסתי גם לאיורים שעל כריכת הספר ( חתול שחור, צנצנת סגורה ובה קוץ יבש.. על קמילת החברות ללא החמצן ואהבת לרעך כמוך...) ספר האגדה לילדים