יום א', טז’ בניסן תשע”ט
פסח של סייד (עמ' 72) פעילות בנושא פסח

לאחר קריאת הסיפור דיברנו קצת על מעשי חסדאח"כ הכתה התחלקה לשתי קבוצות ושיחקנו תשע בריבוע בנושא דיני פסח.