יום א', טז’ בניסן תשע”ט
סיפור על נפתלי שמבקר במאפיית מצות עם אביו

מצ"ב מהלך המפגש