יום א', טז’ בניסן תשע”ט
מצורף קובץ עם תמונת גיבורות הספר כיום וקישורים לעוד מידע וסרט עליהן, מאת יוספה

הספר מתאים לחשיפה בבי"ס היות והסיום אופטימי, והדמויות עדיין חיות בינינו הנקה ופיט.rtf