יום א', טז’ בניסן תשע”ט
כיתות א - ב

מכתב לביאליק מאת רינת פרימובעקבות הספר למדנו על חיים נחמן ביאליק - המשורר הלאומי מי הוא הספנתעיר - הקראתי את חלקו הראשון של הסיפור והתלמידים היו צריכים לדמיין מי הוא ההספנתעיר כמו מבסיפור ולצייר אותו.לאחר מכן הקראתי את חלקו השני של הסיפור ולמדנו את השיר קן ציפור כל תלמיד צייר את קן הציפור. לתלמידי כיתה א הכנתי חוברת משיריו של ביאליק - למדנו, שרנו וצבענו תלמידי כיתה ב - למדנו על כתיבת מכתב, בשיתוף עם המורה למדעים תלמידים יצאו לחצר חיפשו קניי ציפור אספו זרדים והתנסו בבניית קן. IMG_5815.JPG