יום א', טז’ בניסן תשע”ט

ילדת חוץ /נורית זרחי כיתות ו א. קראו לכיתה את ההסבר וגם את הקטע מן הסיפור, ודונו בשאלות שאחריהם.(עמודים 84–85), בקטע שלפניכם דפנה ופנינה, שגם היא "ילדת חוץ", משוחחות עם ילדי הקיבוץ "הוותיקים". ילדי הקיבוץ מציקים להן, לועגים להן, והמצב מידרדר לאלימות מילולית ופיזית. ב. דיון – דונו עם התלמידים בשאלות החברתיות העולות מהטקסט. היעזרו בשאלות הבאות: 1. מדוע, לדעתכם, ילדי הקיבוץ רואים בדפנה ילדה זרה, שונה? 2. מדוע דפנה ופנינה נעלבות כל כך? 3. מדוע קשה לנו לקבל לחברה שלנו מישהו חדש, שמגיע ממקום אחר? 4. מה הייתם מציעים לתלמידים חדשים שהגיעו לכיתה שלכם? http://www.youtube.com/watch?v=X4UKXmFOQoM קריאת כייון ילדת חוץ מהדקה 4.30 בסרט ניתן לראות את תהליך המעבר של דפנה מהעיר אל הקיבוץ ואת ההתמודדות שלה במצבים שונים עם ילדי הקיבוץ "הוותיקים". ילדי הקיבוץ ואף המבוגרים מציקים לה ולועגים לה, בטענה שרק "ילדה עירונית" יכולה לחשוב על שטויות כאלה 5) למה קוראים לדפנה "ילדת חוץ"? במה היא שונה מאחרים? הסבר עד כה גרה דפנה רק בעיר (ילדה עירונית), והיא עברה עם אמה האלמנה לגור במקום חדש – בקיבוץ. בקיבוץ היא נחשבת זרה, "ילדת חוץ". ילדי הקיבוץ "הוותיקים" אינם מקבלים את דפנה אל חברתם, והיא נקלעת לעימותים ולקשיים. 6) . האם כל ילד או ילדה יכולים להיחשב פעם "ילדי חוץ"? מדוע? 7) . האם קרה לכם הרגשתם "ילדי חוץ"? ספרו על כך. כדאי לדובב את הילדים: ספרו על מקרים ועל אירועים שקרו לכם או לחברים שלכם, שהרגישו זרים, או שהגיעו למקום חדש 8) . האם קשה לכם לקבל ילד או ילדה חדשים בכיתה? מדוע? 9) . איך אפשר להקל על ילדים חדשים בכיתה?