יום א', טז’ בניסן תשע”ט
רעיון מתוק לסיכום שנה עם קבוצה...

גלגל המזל לסיכום שנה