יום א', טז’ בניסן תשע”ט

ספר מאד חשוב על מגדר. ממליצה לשמוע את הסופרת. http://www.leviat.co.il/ לאחר מכן יש פה באתר פעיליות ממולצות. תקראו עד הסוף ותפתחו עוד אתר מעולה מנושא מגדר. http://www.manhiguta.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%94%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%99%D7%97/ http://www.manhiguta.co.il/%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%92/%D7%A2%D7%9D-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%90%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%A3-%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C/