יום א', טז’ בניסן תשע”ט

כיתה ד-ו, המרוץ אחר המדליה ההודית, יוסי גודארד בספר הזה יש סיפור אמיתי על יעקב גודארד, אביו של המחבר, שהיה אלוף הארץ בשחיה. ב 1934 הוא הוזמן להשתתף במשחקי אליפות מרכז אסיה, שהתקיימו בהודו. מכאן מתחילה עלילת הרפתקאות בנינוח ציז'בט, כשגודארד מנסה להגיע לאליפות הזו ברגל, במשאית, ברכבת ובאניה. גם כשהוא מגיע, העניינים מתגלגלים באופן מפתיע וגם מרגש. https://www.youtube.com/watch?v=z8ph0RULOIg סרטון המראה את הדרך שעבר מישראל לדהלי ראיון עם תמונות https://www.youtube.com/watch?v=PnFhr_Qssbk סמל האולימפי http://www.mkm-haifa.co.il/schools/gordon/maskilon/greece/semel1.htm אפשר לעצב סמל חדש. מידע על אולימפידה במקור, נערכו המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה בעיר אולימפיה. המשחקים האולימפיים הראשונים שתועדו התקיימו בשנת 776 לפנה"ס והיו אירוע יווני פנימי בלבד, אך החל מהמאה ה-3 לפנה"ס שותפו גם ספורטאים ממדינות אחרות במשחקים, והאירוע, האירוע היה חשוב עד כדי כך שהמלחמות הופסקו עד לסיום התחרויות. לאירוע היה מימד דתי והוקרבו בו קורבנות. במשחקים השתתפו גברים בלבד, שהתחרו בעירום מלא. המשחקים האולימפיים התקיימו בעת העתיקה במשך 1168 שנים, המשחקים המחודשים הראשונים, שנערכו ב-6 באפריל 1896, התקיימו באתונה. במשחקים אלו השתתפו 245 מתחרים מ-14 מדינות ב-43 תחרויות, למעלה מ-200 מהם היו יוונים. לפני כן לא אורגנו תחרויות בינלאומיות בסדר גודל כזה. תביעתה של יוון שכל המשחקים יתקיימו בשטחה לא התקבלה, והוחלט על סבב במדינות העולם השונות. בהתאם להחלטה זו, ארבע שנים מאוחר יותר במשחקים שהתקיימו בפריז השתתפו למעלה מפי 4 יותר ספורטאים, כולל 22 נשים, שהורשו להשתתף לראשונה, מאז הפכו המשחקים למסורת, מדי ארבע שנים, פרט לתקופת מלחמות העולם שמנעו קיום שלוש אולימפיאדות