יום א', טז’ בניסן תשע”ט
שני סיפורים לקראת יום הכיפורים, על בקשת סליחה מהאחר, ועל היכולת לסלוח לאחר...

לאחר קריאת שני הסיפורים שוחחנו על בקשת סליחה, איך מרגישים כשצריך לבקש סליחה, מה יותר קל לבקש סליחה או לסלוח, למה חשוב לנו לסלוח לאחרים גם אם אינם מבקשים סליחה וכד...בכיתות הנמוכות הכנו לבבות סליחה, בכיתות הגבוהות צפינו במצגת על סוגי סליחה ודיברנו על מהי סליחה אמיתית... אחר-כך שיחקנו משחק: הילדים מסרו כדור אחד לשני וביקשו סליחה, לעיתים אמרו בקול על מה הם מבקשים סליחה ולעיתים לא, אך החבר הבין על מה והיה צריך להחליט אם לסלוח, ואז לבקש סליחה מחבר אחר, היה מרתק.