יום א', טז’ בניסן תשע”ט
בעמוד זה תוכלו להמליץ על מפגשים ,לתת פרטים אודותיהם וכמובן להעלות תמונות מכל מפגש מוצלח .