יום א', טז’ בניסן תשע”ט

מצגת לקראת ביקור של נורית צרפתי מלכה לבנה