יום א', טז’ בניסן תשע”ט
6 שנים לתוכנית בכוכב השחר ומבצע בכפר האורנים