יום א', טז’ בניסן תשע”ט
מסעות -הנושא השנתי שלי לכיתות ד-ו מעין לנדוי
פורסם: 12:01 (16/09/14) מעין לנדוי
לשמחתי מוזאון ישראל בדיוק מתמקד בנושא עם שלל תערוכות ופעילויות
אני מתכונת להעתיק מהם את ה"דרכון" שהם הנפיקו לילדים
הם הכינו פנקס ממש דמוי דרכון עם מקום לחתימות הארצות, תמונה, חתימה של הילד
ובמקרה שלי כל ספר שמבקרים דרכו במקום מוחתם בדרכון
לנושא זה גם מתוכננת התכתבות ושליחת מכתבי ילדים עם ילדים מבתי ספר אחרים
תמונות בהמשך!